Акт

Акт (фр. acte, від лат. actus — дія, actum — документ) — багатозначний термін:

1) Одинична дія, вчинок громадянина або посадової (службової) особи.

2) Документ, який видається державним органом, органом місцевого самоврядування, посадовою особою або громадською організацією у межах їх компетенції: закон, указ, постанова, наказ, розпорядження тощо.

3) Документ, протокол, що фіксує певний факт, який встановлюється спеціальним органом чи комісією, наприклад, акт ревізії, акт про передачу матеріальних цінностей, акт проведення експертизи, акт про нестачу товару.

4) Значна, порівняно завершена частина драматичного твору або театральної вистави, що зазвичай завершується подією, яка має важливе значення для розвитку драматичного сюжету. Акт може поділятися на сцени (епізоди, яви, картини). Уперше поділ на акти запроваджено в римській драматургії. У давньоримських п’єсах було п’ять актів. П’ятиактний поділ зберігався й в епоху Відродження та класицизму. Між актами у п’єсі може бути вставлено інтермедії (наприклад, інтермедії Я. Гаватовича, 17 ст.), міждії (міждії до п’єси «Аргів’яни» («Аргивяне») В. Кюхельбекера), хор (Ж. Расін, «Есфір» («Esther»). У театрі між діями зазвичай оголошується антракт, під час якого відбувається зміна декорацій. Сучасні п’єси мають від одного до п’яти актів. Іноді замість поділу на акти драматурги використовують так звану багатоепізодну структуру («Патетична соната» М. Куліша). У традиційному театрі країн Далекого й Середнього Сходу п’єси можуть ділитися на десять і більше актів.

5) У фото- та образотворчому мистецтві — зображення оголеного тіла людини. Те саме, що й ню.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Акт // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акт (дата звернення: 11.05.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ