Розпорядження

1) правовий акт; 2) наказ в усній або письмовій формі

Посилання на статтю