Акомодація лінгвокультурна

Акомода́ція лінгвокульту́рна — пристосування співрозмовників, як носіїв різних мов і культур, одне до одного, внаслідок чого змінюється їхня комунікаційна конгруентність та дистанція між ними.

Лінгвокультурна акомодація відбувається в процесі опанування іноземної мови, цінностей іншої культури. Лінгвокультурна акомодація — важливий чинник інтеграції в суспільство емігрантів, розвитку туризму як індустрії гостинності тощо. У процесі лінгвокультурної акомодації розв’язуються (рідше загострюються) проблемні ситуації, що виникають у процесі адаптації лінгвокультурної суб’єкта, що має несхожі, розбіжні національно-культурні стереотипи, моделі поведінки, уявлення про мовний етикет, порівняно з носіями чужої для нього культури, до якої він адаптується.

Класифікація

Залежно від обраної комунікаційної стратегії, розрізняють лінгвокультурну акомодацію позитивну і негативну.

Лінгвокультурна позитивна акомодація є конвергентною: учасники діалогу зближуються. У процесі міжкультурного діалогу мовець, вдаючись до стратегії згладжування суперечностей, максимально пристосовується до партнера, наближуючись до прийнятного для того стилю спілкування. Він підлаштовується під інтонацію, акцент, темп мовлення співрозмовника, повторює вживані ним діалектні слова тощо.

Лінгвокультурна негативна акомодація є дивергентною: учасники діалогу віддаляються. Учасник, вдаючись до стратегій конкуренції, уникнення, втечі, відходить на максимальну дистанцію від партнера. Він акцентує на тому, що його мова і мовлення, а також культура є відмінними, чим підкреслює соціальну дистанцію або висловлює несхвалення. Лінгвокультурна негативна акомодація в процесах міжкультурної комунікації спостерігається рідше.

Спрямованість лінгвокультурної акомодації при спілкуванні представників різних груп залежить від того, як одна група ставиться до іншої.

Література

  1. Giles H., Coupland N. Accommodating language // Language: contexts and consequences 1991. Milton Keynes : Open University, 2001. P. 60–93.
  2. Boylan P. Crosscultural Accommodation through a Transformation of Consciousness // Cultus: the Journal of Intercultural Mediation and Communication. London, 2009. Vol. 2. P. 33–48.
  3. Зайцева В. А. Межкультурная коммуникация и лингвокультурная адаптация перевода // Кросс-культурная коммуникация и современные технологии в исследовании и преподавании языков: материалы II Международной научно-практической конференции, Минск, 25 октября 2013. Минск : Издательский центр БГУ, 2014. С. 134–139.

Автор ВУЕ

С. В. Оборська

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Оборська С. В. Акомодація лінгвокультурна // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Акомодація лінгвокультурна (дата звернення: 20.09.2020).

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ