Аеробіологія

Аеробіоло́гія — розділ біології, який вивчає аеропланктон. У широкому розумінні трактується як наука, що вивчає життя в атмосфері, об`єктами якої вважаються також великі літаючі комахи, птахи, літаючі ссавці. Іноді трактується як розділ біології, що вивчає аеробіонтів. Аеробіологія тісно пов`язана з екологією, досліджує розподіл живих організмів та їхніх похідних (пилок, спори, насіння та ін.) у повітрі, вплив вітру, турбулентності, конвекції тощо. Аеробіологія також пов’язана з географією, медициною (досліджує вплив органічних складових повітря на здоров’я людини, яка ним дихає), метеорологією, фізикою (особливо оптикою повітря) та іншими науками. Результати досліджень у галузі аеробіології беруться до уваги інженерними науками. Серед біологічних дисциплін аеробіологія посідає місце на перетині зоології (особливо ентомології), ботаніки (особливо палінології), мікології, екології, мікробіології, вірусології, ліхенології. Особливого значення дослідження в галузі аеробіології набувають у період цвітіння рослин, які є алергенами. З метою контролю алергенів органічного походження в повітрі створено Європейську аероалергенну мережу (European Aeroallergen Network, EAN)

Література

  1. Мейер-Меликян Н. Р., Северова Е. С., Гапочка Г. П. и др. Принципы и методы аеропалинологических исследований. Москва, 1999. 48 с.
  2. Пухлик С. М., Дедикова И. В., Родинкова В. В., Насер Шамхи Али Эль-Хабиб. Результаты аэропалинологического мониторинга в г. Одессе // Ринологія. № 4. 2011. С. 40–45.
  3. Мычко В. Е. Аэробиология — современное направление экологического мониторинга // Актуальные проблемы изучения и сохранения фито- и микробиоты: Сб. ст. ll международной научно-практической конференции (12–14 ноября 2013 г.). Минск, 2013. С.168–170.
  4. Haddrell A. E., Thomas R.J. Aerobiology: Experimental Considerations, Observations, and Future Tools // Applied and Environmental Microbiology. 2017. Vol. 83. Iss. 17. URL: https://aem.asm.org/content/83/17/e00809-17

Див. також

Автор ВУЕ