Аеробіоз


Аеробіо́з (від аеро… і грец. βίος — життя) — життя за умови наявності в середовищі вільного кисню. Властивий більшості організмів і всім високорозвиненим істотам. Є ефективнішим способом отримання енергії, забезпечуючи значно більше вивільнення кількості енергії на одиницю органічної речовини, ніж у разі анаеробіозу. Головною властивістю аеробіозу є реакції клітинного дихання — окиснення органічних речовин Оксигеном до утворення вуглекислого газу та води. Лише у деяких аеробних мікроорганізмів (оцтовокислі бактерії, дріжджі та ін.) процес окиснення не завершується і кінцевим продуктом є органічні кислоти.

Література

  1. Одум Ю. Экология: В 2 т. Москва : Мир, 1986.
  2. Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. Москва : ООО «Медицинское информационное агентство», 2005. 736 с.

Автор ВУЕ