Ад гок

Ад гок (лат. ad hoc — для цього, стосовно цього, для певного випадку, конкретної цілі, спеціально) — принцип юридичної практики в міжнародному праві, згідно з яким для виконання спеціальних завдань утворюються спеціальні місії, організації, комітети або робочі групи тимчасового характеру та яким регулюється їхня діяльність.

Найбільшого поширення практика ад гок набула в системі ООН. Правова методологія ад гок широко використовується і в міжнародній арбітражній практиці, коли для вирішення конкретної справи сторони утворюють арбітражний або судовий орган, який після винесення рішення припиняє своє існування. Нюрнберзький і Токійський міжнародні військові трибунали, створені 1945 для суду над німецькими і японськими воєнними злочинцями та їх покарання, теж діяли як органи ад гок. У певних сферах своєї юрисдикції арбітражні органи ад гок мають тенденцію до поступового перетворення їх на постійно діючі, якими стали, наприклад, Палата міжнародного правосуддя Ліги Націй та її спадкоємець Міжнародний суд ООН. За Статутом останнього у певних випадках сторони, які беруть участь у розв’язанні спорів, що виникли між ними, мають право обирати до складу Міжнародного суду суддів ад гок з числа громадянин своєї країни або іншої осіб на свій вибір.

Література

  1. Schwarzenberger G., Brown Е. D. А Manual of International Law. 6th ed. London : Professional Books Ltd, 1976. 612 p.
  2. Дипломатический словарь : в 3 т. Москва : Наука, 1984. Т. 1. 1674 с.
  3. Мальський М. З. та ін. Український дипломатичний словник. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Знання, 2014. 814 с.

Автор ВУЕ

В. Н. Денисов

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Денисов В. Н. Ад гок // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Ад гок (дата звернення: 26.01.2022).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ