Адіабатичний процес


Адіабати́чний проце́с, адіабатний процес — термодинамічний процес, за якого фізична система не отримує теплоти ззовні та не віддає її, тобто без теплообміну з навколишнім середовищем (δQ = 0). Адіабатичний процес відбуваються в теплоізолювальних (адіабатних) системах, однак їх можна реалізувати й у випадку, коли ізолювальної оболонки немає. Для цього процес має проходити настільки швидко, щоб за час його перебігу не відбувся теплообмін з навколишнім середовищем. Поняття адіабатичної ізоляції є ідеалізацією теплоізолювальних оболонок або посудин Дюара (адіабатні оболонки). Простим прикладом адіабатичного процесу є стиснення (чи розширення) газу в теплоізолювальному циліндрі з теплоізолювальним поршнем: за стиснення температура зростає, за розширення — спадає. Адіабатичне розширення газу зі здійсненням роботи проти зовнішніх сил і сил взаємного притягання молекул приводить до його охолодження, такий процес лежить в основі процесу зрідження газів. Адіабатичний процес розмагнічування парамагнітних солей дає змогу отримувати температури, близькі до абсолютного нуля, що використовують у методі магнітного охолодження. Адіабатичний процес може проходити оборотно й необоротно. У випадку оборотного адіабатичного процесу ентропія системи залишається незмінною, у необоротних — зростає. Тому оборотний адіабатичний процес називають також ізоентропійним процесом, його зображають на діаграмі стану адіабатою (ізоентропою).

Автор ВУЕ