Адіабата

Адіабата.jpg

Адіаба́та (від грец. άδιάβατος — неперехідний) — лінія на термодинамічній діаграмі стану, що відтворює рівноважний адіабатичний процес, тобто процес, який відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем. Оскільки в таких процесах сталою є ентропія, то адіабату іноді називають ізоентропою. У випадку ідеального газу адіабата описується рівнянням Пуассона PV γ = const, P — тиск, V — об’єм, γ = CP/CV — відношення теплоємності за сталого тиску до теплоємності за сталого об’єму (для одноатомового газу γ = 1,67 за звичайних температурах, для двохатомового газу — 1,4). Для реальних газів адіабата описується рівнянням Ван дер Ваальса (P + a/V2)(V — b)γ = const, де V — властивий (питомий) об’єм, a і b — сталі.

У випадку ультрарелятивістського фермі-газу й фотонного газу адіабата описується рівнянням Пуасона, в якому γ = 4/3. За раптових різких адіабатних стисненнях газу виникають ударні хвилі, які описуються П. А. Гюгоніо (1851 – 1887, Франція).

Література

  1. Самойлович А. Г. Термодинамика и статистическая физика. Москва, 1955.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ