Адміністрація Президента України

Адміністрація Президента України 

Адміністра́ція Президе́нта Украї́ни — постійно діючий допоміжний орган, утворений Президентом України для здійснення його повноважень відповідно до п. 28 ч. 1 ст. 106 Конституції України.

У 2019 відбулася реорганізація Адміністрації Президента й утворення а її місці Офісу Президента України.

Історична довідка

Адміністрація Президента України була створена першим Президентом України Л. Кравчуком для здійснення своїх повноважень як Глави держави 13.12.1991 (указ № 6/1991). Загальне керівництво Адміністрації Президента України здійснював Секретар Адміністрації Президента України, який призначався на посаду і звільнявся з неї Президентом України.

Основними завданнями Адміністрації Президента України були організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Президента України. Першим (і єдиним) Секретарем Адміністрації Президента України був призначений М. Хоменко.

З липня 1994 другий Президент України Л. Кучма змінив назву посади керівника Адміністрації Президента України на «Глава Адміністрації Президента України».

Першим Главою став Д. Табачник. Посаду Глави Адміністрації Президента України також обіймали: Є. Кушнарьов (20.12.1996–23.11.1998), М. Білоблоцький (25.11.1998–22.11.1999), В. Литвин (22.11.1999–12.06.2002), В. Медведчук (12.06.2002–21.01.2005).

Третій Президент України, В. Ющенко, Указом від 24.11.2005 реорганізував Адміністрацію Президента України у Секретаріат Президента України. Відповідно до Указу керівник Секретаріату отримав назву «Державний секретар». Першим Державним секретарем став О. Зінченко. З 07.09.2005 посаду Держсекретаря обійняв О. Рибачук. 22.09.2005 назва посади керівника Секретаріату була змінена на «Голову Секретаріату Президента України».

14.10.2005 В. Ющенко ліквідував Секретаріат Президента і створив його заново, тепер вже на чолі з Главою, а не Головою. 15.09.2006 Главою Секретаріату став В. Балога. З 19.05.2009 по 24.02.2010 цю посаду обіймала В. Ульянченко.

Відповідно до Указу Президента України В. Януковича від 25.12.2010 № 265/2010 Секретаріат Президента України ліквідовано та утворено Адміністрацію Президента України. Главою Адміністрації Президента України було призначено С. Льовочкіна (25.02.2010–17.01.2014). Наступним очільником Адміністрації Президента України став С. Клюєв (24.01–25.02.2014). Після цього тимчасово обов’язки Глави Адміністрації Президента України виконував спочатку О. Рафальський (26.02–05.03.2014), а потім С. Пашинський (05.03–10.06.2014). Після позачергових виборів Президента України у 2014 наступним Главою Адміністрації Президента України став Б. Ложкін (10.06.2014–29.08.2016). З 29.08.2016 до 19.05.2019 Адміністрацію Президента України очолював І. Райнін.

20.06.2019 Адміністрацію Президента України було реорганізовано й утворено Офіс Президента України.

Призначення

Основним завданням Адміністрації Президента України є забезпечення здійснення Президентом України його конституційних повноважень на засадах відкритості, гласності та прозорості.

Завданнями Адміністрації Президента України є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень.

Структура

Загальне керівництво Адміністрації Президента України здійснює Глава Адміністрації Президента України. До складу Адміністрації Президента України входять також:

  • Перший Заступник Глави Адміністрації Президента України;
  • заступники;
  • керівник апарату;
  • радники Президента України;
  • прес-секретар Президента України;
  • уповноважені Президента України.

Структурно Адміністрація Президента України включає до себе офіс Глави Адміністрації Президента України, головні департаменти, Приймальню Президента України, а також департаменти та відділи, які є самостійними структурними підрозділами Адміністрації Президента України.

Положення про Адміністрацію Президента України , її структуру, граничну чисельність працівників Адміністрації Президента України затверджує Президент України за поданням Глави Адміністрації Президента України.

До виконання окремих завдань Адміністрації Президента України можуть залучатися вчені й фахівці (зокрема на договірній основі), працівники центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Напрями діяльності

Адміністрація Президента України має право порушувати перед керівниками різних рівнів питання про усунення виявлених недоліків та упущень, а про факти порушення Конституції та законів України, указів і розпоряджень Президента України інформувати правоохоронні органи.

Адміністрація Президента України має право запитувати і одержувати інформацію від державних органів та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій, посадових осіб.

Адміністрація Президента України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Господарське забезпечення і обслуговування Адміністрації Президента України в усіх необхідних напрямках діяльності на території України та за її межами здійснює Державне управління справами.

Будівля

З січня 1992 Адміністрація Президента України офіційно займає будинок № 11 по вулиці Банковій у м. Києві. Будівлю споруджено напередодні Другої світової війни у 1936–1939 для штабу Київського особливого військового округу, пізніше її займав Центральний комітет Комуністичної партії України. Автори проекту — архітектори С. Григор’єв та Б. Жежерін.

Література

  1. Воронько О. А. Керівні кадри: державна політика та система управління. Київ : УАДУ, 2000. 152 с.
  2. Енциклопедичний словник з державного управління / За ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2010. 819 с.
  3. Зозуля О. І. Конституційно-правовий статус Адміністрації Президента України. Харків : Харків юридичний, 2014. 300 с.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ