Адміністративний процес

Адміністрати́вний проце́с — це правовідносини, що складаються під час розгляду й вирішення судом публічно-правових спорів, зарахованих до адміністративної юрисдикції. Передусім це відносини між судом і особами, які беруть участь у справі (сторони, треті особи, представники), чи іншими учасниками адміністративного процесу (свідок, експерт, перекладач тощо). Ці відносини врегульовують правила адміністративного судочинства; вони мають стадійний характер. Публічно-правовий спір, переданий до суду, в Україні розглядають і вирішують у суді першої інстанції, що передбачає: відкриття провадження в адміністративній справі, підготовче провадження, судовий розгляд і ухвалення судового рішення. У разі оскарження судового рішення — справа може також пройти стадії апеляційного і касаційного провадження в судах вищих інстанцій. У низці європейських країн (наприклад, Австрія, Польща) розгляд такого спору є лише двохінстанційним. Інколи під поняттям Адміністративний процес розуміють також виконання судових рішень в адміністративних справах. На відміну від цивільного процесу, суд у межах адміністративного процесу є більш активним — може збирати докази з власної ініціативи і навіть виходити за межі позовних вимог, якщо це необхідно для повнішого захисту прав особи, порушених адміністративним органом.

Джерела

Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35–36; № 37. Ст. 446. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

Література

  1. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес. Київ : Літера ЛТД, 2002. 286 с.
  2. Тимощук В. П. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України. Київ : Факт, 2003. 496 с.
  3. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України. Київ : Прецедент, 2007. 531 с.
  4. Адміністративне процесуальне право / За заг. ред. Т. П. Мінки. Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017. 320 с.

Автор ВУЕ

Р. О. Куйбіда

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Куйбіда Р. О. Адміністративний процес // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Адміністративний процес (дата звернення: 21.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ