Адміністративне судочинство

Адміністрати́вне судочи́нство — діяльність суду щодо розгляду й вирішення публічно-правових спорів, що віднесені до адміністративної юрисдикції. Передусім за правилами адміністративного судочинства суди вирішують спори приватних осіб щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності адміністративних органів. В Україні правила адміністративного судочинства містить Кодекс адміністративного судочинства (чинний з 2005). До того суди вирішували спори з адміністративними органами залежно від суб’єктного складу — за правилами цивільного або господарського судочинства. Завданням адміністративного судочинства є захист прав приватних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку адміністративних органів. Правила адміністративного судочинства озброюють суд спеціальними критеріями, за якими він повинен надати оцінку оскарженим рішенням, діям чи бездіяльності — обґрунтованість, неупередженість, розсудливість, пропорційність, своєчасність та ін.

Адміністрати́вне судочи́нство.jpg

Для адміністративного судочинства характерний принцип офіційності, який уповноважує суд під час розгляду публічно-правового спору діяти активно, зокрема, витребувати докази з власної ініціативи, ініціювати забезпечення адміністративного позову, виходити за межі вимог позову, якщо це необхідно для повного захисту прав особи. Правила адміністративного судочинства покладають на відповідача — адміністративний орган, який зобов’язаний довести відповідність праву свого рішення, дій чи бездіяльності (презумпція вини відповідача). Тобто адміністративне судочинство є більш сприятливим для приватної особи-позивача в захисті її прав, ніж для адміністративного органу.

Джерела

Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35–36; № 37. Ст. 446. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

Література

  1. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права. / Заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна. Київ : Старий світ, 2006. 576 с.
  2. Гончарук С. Т., Гусар О. А., Розум І. О. Адміністративне судочинство. Київ : НАУ, 2016. 238 с.
  3. Наука адміністрації й адміністративного права. Загальна частина (за викладами професора Юрія Панейка) / Уклад.: В. М. Бевзенко, І. Б. Коліушко, О. Р. Радишевська та ін. Київ : Дакор, 2016. 464 с.

Автор ВУЕ

Р. О. Куйбіда

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Куйбіда Р. О. Адміністративне судочинство // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Адміністративне судочинство (дата звернення: 16.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ