Адміністративний позов

Адміністративний позов

Адміністрати́вний по́зов — форма ініціювання розгляду в адміністративному суді спору щодо захисту прав особи від порушень з боку адміністративного органу. Оформлюють як позовну заяву. За відсутності формальних перешкод адміністративний позов є підставою для відкриття судом провадження в адміністративній справі. Підставою адміністративного позову є обставини (юридичні факти) і норми права, які у своїй сукупності дають особі право звернутися до адміністративного суду з вимогами щодо адміністративного органу. Предмет адміністративного позову становлять вимоги позивача (особи, яка звертається до адміністративного суду) до адміністративного органу (відповідача), наприклад, вимоги вчинити певні дії на користь позивача. Зміст адміністративного позову — це адресоване адміністративному суду прохання позивача задовольнити його вимогу до відповідача, наприклад, прохання до суду зобов’язати відповідача до вчинення певної дії. В Україні адміністративний позов запроваджено 2005 у Кодексі адміністративного судочинства замість скарги, яку застосовували раніше як форму звернення до суду з метою оскарження рішень, дій чи бездіяльності адміністративного органу.

Джерела

Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35–36; № 37. Ст. 446. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

Література

  1. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права. / Заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна. Київ : Старий світ, 2006. 576 с.
  2. Беззубов Д. О. та ін. Адміністративне право України. Київ : Леся, 2014. 320 с.

Автор ВУЕ

Р. О. Куйбіда

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Куйбіда Р. О. Адміністративний позов // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Адміністративний позов (дата звернення: 27.09.2020).

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ