Адвентивність


Адвенти́вність — у біології — імміграція виду з одного біоценозу в ін. Адвентивність пов’язана з потраплянням виду з іншого екологічного угруповання або області географічного поширення, видова імміграція. Види, що проявляють властивості адвентивності, називають адвентивними, інвазійними, чужорідними, іноді — інтродукованими чи акліматизованими. Адвентивність властива всім живим організмам, оскільки вони постійно активно або пасивно розселяються по земній кулі. Особливого сенсу поняття адвентивності набуло останнім часом як явище, тісно пов’язане з діяльністю людини: інтродукцією та акліматизацією, руйнуванням історично сформованих екосистем, створенням урбанізованого середовища життя, розвитком транспортної мережі. У Європі на кінець 20 — початок 21 ст. виявлено близько 10 тис. адвентивних видів. Більшість з них є масовими і часто відіграють ключову роль у біоценозах, особливо змінених, та у міських екосистемах.

Автор ВУЕ