Адаптивні ферменти

Адапти́вні ферме́нти — ферменти, синтез яких починається в клітині тільки з появою в середовищі відповідного субстрату. Гени, що контролюють біосинтез адаптивних ферментів, зазвичай перебувають у стані репресії і вводяться в дію тільки за наявності індуктора, тобто субстрату. Один із механізмів регуляції ґрунтується на принципі зворотного зв’язку, тобто збиткова кількість продукту реакції слугує сигналом про припинення синтезу ферментів, які тепер клітині не потрібні, й навпаки, коли в клітині з’являються компоненти, які вона, наприклад, повинна розщепити до певних сполук, індукується синтез потрібних ферментів. У таких випадках говорять про адаптацію або утворення адаптивних ферментів. Це явище ще називають індукцією.

Література

  1. Цыперович А. С. Ферменты. Основы химии и технологии. Киев : Техніка, 1971. 361 с.
  2. Ягафарова Г. Г. Микроорганизмы — продуценты биологически активных веществ. Москва : Химия, 2002. 227 с.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ