Адаптаціоморфоз


Адаптаціоморфо́з (від адаптація і морфоз) — зміни різного роду пристосувань на видовому рівні і вище в процесі органічної еволюції або на індивідуальному рівні протягом онтогенезу (наприклад, личинкові та дорослі стадії розвитку тварин). Термін запропонував І. Шмальгаузен.

Література

  1. Шмальгаузен И. И. Пути и закономерности эволюционного процесса. Москва, Ленинград : Изд-во Акад. наук Союза ССР, 1939. 230 с.
  2. Северцов А. С. Теория эволюции. Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 380 с.

Автор ВУЕ