Агротип

Агроти́пагрофітоценоз або посів у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах одного типу польових культур разом з певною сукупністю бур’янів; за видовим складом останніх роблять висновки про екологічні умови, рівень та особливості агротехніки, історію використання поля. Виділяють також поняття «агротип бур’янів» як специфічну сукупність бур’янів у межах ценоіндикаційного комплексу, що формується в посівах одного типу польових культур у певних ґрунтово-гідрологічних умовах агротипологічного району.

Література

  1. Храмцов Л. И., Храмцов В. Л. Мировые агротехнологии. Донецк : ИМА-пресс, 2010. 421 с.
  2. Камінський В. Ф. та ін. Землеробство XXI століття — проблеми та шляхи вирішення. Київ : Едельвейс, 2015. 270 с.
  3. Дідківський М. П. Вплив погодних умов та агротехніки вирощування на урожайність багаторічних трав // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал. 2016. № 4. С. 47–51
  4. Митрофанов О. та ін. АгроОлімп «Зрошення»: Агротехнологічний регламент вирощування сільськогосподарських культур в 4-пільній сівозміні на зрошенні // Техніка і технології АПК. 2017. № 8. С. 19–22.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ