Агрегування у соціології

Агрегування у соціології

  • процес перетворення певної моделі соціального об’єкта в модель з меншим числом змінних або обмежень, тобто в агреговану модель, яка дає наближений до реальності порівняно з вихідною опис досліджуваного соціального явища;
  • процедура групування соціальних об’єктів у соціальні категорії вищого рівня, наприклад, індивідів в суспільні групи, групи в соціальні шари (прошарки), шари в соціальні класи тощо;
  • укрупнення окремих соціальних показників шляхом їх об’єднання у синтетичну агреговану групу.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ