Агрегат

Агрега́т (фр. agregat, від лат. лат. aggregatum — з’єднане, сполучене) — багатозначний термін:

1) Результат укрупнення (агрегування) інформації.

2) Показник, що характеризує сумарну економічну діяльність суб’єктів господарювання суспільства. Узагальнення таких показників на макроекономічному рівні здійснюють складанням балансових підсумків і одержують зведені статистичні характеристики загального стану економіки, які знаходять відображення в системі національних рахунків. До агрегатних показників відносяться: валовий внутрішній продукт, сукупний суспільний продукт, кінцевий продукт, національний дохід .

3) Математична модель з високим ступенем узагальненості. Агрегат характеризує процеси та включає в себе множину величин системи.

4) Уніфікований вузол машини, що виконує певні функції; кілька машин, що працюють у комплексі.

5) У геології — поєднання окремих мінералів у природних мінеральних утвореннях, наприклад, гірські породи, руди.

Автор ВУЕ

А. М. Онищенко

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Онищенко А. М. Агрегат // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Агрегат (дата звернення: 27.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ