Модель математична


математична система, що відтворює певні принципи внутрішньої організації та функціонування того чи іншого об’єкта дослідження, завдяки чому, досліджуючи модель, можна одержати інформацію про об’єкт, якому вона відповідає