Аграрні культи

Агра́рні ку́льти — сукупність давніх релігійно-магічних вірувань і практик, що пов'язані із землеробством; звертання по допомогу до божеств і духів задля збереження і примноження врожаю, збільшення родючості землі.

В аграрних культах переважають магічні дії, спрямовані проти небезпек, що загрожують урожаю або свійським тваринам (напр. посуха, град, сарана, падіж худоби тощо). На формування первісних аграрних культів вплинули, з одного боку, природні чинники, а з іншого — домінування матріархату (зазвичай мотичним землеробством займалися жінки). Особливо шанувалися землеробські духи, божества, пов’язані з культом родючості; зароджувались уявлення про богів, які вмирають і воскресають.

Народні обряди були нерозривно пов'язані з ідеєю коловороту часів і сезонів, циклічністю господарських робіт. Календарна обрядовість мала увиразнений аграрно-скотарський характер. Її головною функцією було забезпечення благополуччя селянської родини, котре залежало, перш за все, від урожаю. В цих синкретичних обрядах були присутні елементи контактної, імітативної та оберегової магії, спрямованої, передусім, на підвищення плодючості й врожайності.

Приміром, аграрно-магічні дійства трипільської доби мають свої матеріалізовані свідчення в залишках культового посуду, що використовувався в обрядах напування землі (так звані «біноклеподібні» посудини) та викликання дощу (макітри з грудьми); освячення перших плодів (різноманітні курильниці з двома, трьома або чотирма чашами); у спеціальному ритуальному одязі для «танцю дощу» (малюнки жриць у спідницях з китицями).

Рецепції аграрних культів збереглися в пізніших релігіях. Зокрема, в християнстві — вшанування св. Георгія як покровителя землеробства, Іллі-пророка як повелителя дощу та грому, поширення оберегів достатку із зображенням Богородиці тощо.

Література

  1. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. Москва : Наука, 1981. 608 с.
  2. Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. 2-е изд. Москва : Политиздат, 1986. 703 с.
  3. Элиаде М. Избранные сочинения. Очерки сравнительного религиоведения / Перев. с англ. Москва : Ладомир, 1999. 488 с.
  4. Петрик В. В. Аграрні культи, церемонії, свята й бенкети у світській візантійській культурі // Культура України. 2013. Вип. 44. С. 173–181.
  5. Конопка В. Хліборобські мотиви в календарній обрядовості українців // Народознавчі зошити. 2015. № 4. С. 825–829.
  6. Кухаренко О. О. Дослідження культу родючості // Парадигма пізнання: гуманітарні питання. 2016. № 6 (17), 2016. С. 1–12.

Автор ВУЕ

О. І. Предко

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Предко О. І. Аграрні культи // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аграрні культи (дата звернення: 17.01.2022).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ