Агамія

Агамі́я (грец. άγαμία — безшлюбність) — у біології — спосіб розмноження без участі статевого процесу і запліднення. Притаманний усім групам живих істот, за винятком найбільш високорозвинених груп тварин, зокрема птахів і ссавців.

Розрізняють два типи агамії:

а) різноманітні способи нестатевого розмноження (поділ навпіл чи множинний поділ одноклітинних; брунькування, фрагментація тіла одноклітинних, колоніальних і багатоклітинних водоростей; розмноження вегетативними органами вищих рослин);

б) статеве розмноження у формі партеногенезу. У жодному разі агамія не супроводжується генетичною рекомбінацією і, отже, є передумовою клонування в природі.

Поняття агамії слід відрізняти від нестатевого розмноження та апоміксису. У ботаніці агамією називають стан рослин, позбавлених статевих органів.

Література

  1. Серавин Л. Н., Гудков А. В. Агамные слияния протистов и происхождение полового процесса. Санкт-Петербург, Омск : Изд-во ОмГПУ, 1999. 155 с.
  2. Мосякин С. Л. Вид и видообразование у растений: фитоэйдологические взгляды М. В. Клокова и современность. Киев : Институт ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины, 2008. 72 с.
  3. Гребельный С. Д. Клонирование в природе. Роль остановки генетической рекомбинации в формировании фауны и флоры Санкт-Петербург : Изд-во Зоологического ин-та РАН, 2008. 287 с.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ