Нестатеве розмноження

форма відтворення живих істот, яке відбувається без участі гамет