Нестатеве розмноження


форма відтворення живих істот, яке відбувається без участі гамет