Автотранспортне право

Автотра́нспортне пра́во, автомобільне право, автодорожнє право — один із інститутів транспортного права; сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері автомобільного транспорту. Джерелом автомобільного права є автотранспортне законодавство.

Автодорожнє право регулює відносини, пов’язані з:

  1. організацією та безпосередньо наданням автотранспортних послуг;
  2. користуванням автомобільними транспортними засобами;
  3. використанням автомобільних доріг.

В Україні основними законодавчими актами, що регулюють відносини в галузі автомобільного транспорту, є Закони України «Про транспорт» (1994), «Про автомобільний транспорт» (2001), «Про дорожній рух» (1993), «Про транзит вантажів» (1999), «Про перевезення небезпечних вантажів» (2000), «Про транспортно-експедиторську діяльність» (2004), «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» (1999). У країнах Європи відносини у сфері автомобільного транспорту підлягають регламентації загальним комерційним законодавством; значним є також вплив нормативно-правових актів ЄС. Проте правила дорожнього руху є практично єдиним уніфікованим нормативно-правовим актом, що незначним чином відрізняється в різних країнах, а дорожні знаки будуть знайомі водієві майже у будь-якому куточку світу.

Автотранспортне право України на 2018 перебуває на новому етапі розвитку, основним завданнями якого є: підвищення державних соціальних стандартів транспортного обслуговування населення; інтегрування транспортної системи України в європейську та світову; прискорена адаптація вітчизняного законодавства до європейських норм та стандартів.

Література

  1. Быков А. Г., Половинчик Д. И. Основы автотранспортного права. 3-е изд., доп. и перераб. Москва : Юридическая литература, 1986. 334 с.
  2. Булгакова І. В., Клепікова О. В. Транспортне право України. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. 536 с.
  3. Довженко Є. В. Деякі проблеми адаптації транспортного законодавства України до Європейського законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України. Київ, 2005. № 6 (44). С. 73–77.
  4. Гаєвець М. В. Транспортне право. Київ : ЦП «Компринт», 2015. 369 с.

Автор ВУЕ

Є. В. Довженко

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Довженко Є. В. Автотранспортне право // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Автотранспортне право (дата звернення: 27.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ