Авторський оригіналЦя сторінка містить аудіоконтент


Авторський оригінал

А́вторський оригіна́л — опрацьована й оформлена за встановленим порядком текстова та (чи) ілюстративна інформація, подана автором і призначена для відтворення друкуванням. Авторські оригінали поділяють на текстові та ілюстративні. Авторський оригінал є основою для виготовлення видавничого оригіналу. Від його якості залежить інтенсивність редакційно-видавничого процесу, якість та обсяг кінцевого видавничого продукту.

Визначення і вимоги до авторських оригіналів регламентує ДСТУ 3772:2013 «Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги».

Характеристика

Структура

Сучасний авторський оригінал — це комплекс матеріалів, підготовлених за допомогою настільних видавничих систем. Основні елементи цього комплексу:

  • текст, складений у текстовому редакторі (переважно Microsoft Word);
  • підбірка ілюстрацій

Класифікація

Залежно від виду інформації, розрізняють авторські оригінали:

  • текстові (шрифтові) — оригінали, які містять текст;
  • ілюстративні, або зображальні — оригінали, які містять зображення (фотографії, малюнки, рисунки, схеми тощо).

Своєю чергою, ілюстративні оригінали поділяються на такі:

  • одноколірні, багатоколірні;
  • штрихові, тонові;
  • на прозорій основі, на непрозорій основі.

Залежно від виду носія інформації, авторські оригінали:

  • аналогові (на папері, плівці);
  • в електронному вигляді.

Особливості різновидів

Авторський текстовий оригінал — текстова частина твору, підготовлена автором чи авторським колективом, яка надходить у видавництво для подальшого редакційно-видавничого опрацювання.

Текстовий авторський оригінал зазвичай виготовляють на білому папері формату А4 (210×297 мм). Може бути поданий у рукописному, машинописному або роздрукованому на комп’ютерних друкувальних пристроях вигляді; для перевидання без змін або зі змінами; в електронному вигляді.

Текст оригіналу розміщують з одного боку аркуша, складають 12–14 кеглем шрифту.

Авторський ілюстративний оригінал — ілюстративна частина авторського твору, представлена графічними або фотографічними зображеннями, призначеними для виготовлення видавничих оригіналів зображень із метою подальшого поліграфічного відтворення у виданні або безпосереднього поліграфічного відтворення.

Авторський ілюстративний оригінал може бути представлений штриховими або тоновими зображеннями (креслення, малюнки, схеми, графіки, діаграми, номограми, карти, кардіограми, чорно-білі або кольорові фотографії).

Значення

Авторський оригінал — носій текстового та зображального матеріалу, поданого автором чи авторським колективом до видавництва. Він є основою для виготовлення видавничого оригіналу. Тож від його якості залежить інтенсивність редакційно-видавничого процесу, якість та обсяг кінцевого видавничого продукту.

Додатково

Книжкові видавництва та журнальні редакції розроблюють вимоги до авторських оригіналів, які зазвичай оприлюднюють на сторінках їхніх сайтів у рубриці «Вимоги до змісту й оформлення авторських матеріалів» чи подібній. Уважне вивчення цих вимог та чітке їх виконання — запорука ефективної взаємодії між автором і видавцем, аргумент на користь того, що оригінал не буде повернутий автору на переробку або відхилений.

Джерела

ДСТУ 3772:2013. Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 11 с.

Література

Шевченко В. Е. Художньо-технічне редагування : підручник. Київ : Видавець Паливода А. В., 2010. С. 49–63.

Автор ВУЕ

В. Е. Шевченко

Див. також

Оригінал