Авторський нагляд


А́вторський на́гляд — нагляд авторів проекту, інших розробників проектної організації та, за необхідності, інших спеціалістів за відповідністю будівельно-монтажних робіт, що виконуються, розробленій проектній документації.

Авторський нагляд здійснює архітектор — автор проекту об’єкта архітектури — та інші розробники затвердженого проекту або уповноважені особи відповідно до законодавства та договору із замовником (забудовником) протягом усього періоду будівництва. Вони мають право забороняти просування будівництва в разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об’єкта, у разі застосування матеріалів, деталей, конструкцій і виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів тощо.

Авторському нагляду підлягають: об’єкти промисловості, транспорту, меліорації та водного господарства, зв’язку, енергетики та сільського господарства, проектами яких передбачено застосування складних будівельних рішень.

Авторський нагляд передбачає контролювання відповідності будівельно-монтажних робіт проекту. Здійснення авторського нагляду не знімає відповідальності з будівельно-монтажних організацій і замовника за якість будівельно-монтажних робіт та їхню відповідність проектній документації.

Джерела

  • ДБН А.2.2-4-2003. Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд. Київ, 2003.

Література

  1. Греков Є. Авторський нагляд в будівництві як елемент охорони та захисту авторського права на твір архітектури // Юридична Україна. 2007. № 5. С. 55–61.
  2. Сафонов Ю. М., Кравець В. Р., Олюха В. Г. Економіко-правові основи капітального будівництва. Київ : Центр учб. літ., 2014. 244 с.

Автор ВУЕ