Авторизація (інформаційні технології)


Авторизація (Інформаційні технології) (від фр. аutorisation — дозвіл, від пізньолат. au(c)torizare — давати владу) — надання повноважень особі або групі осіб на виконання певних дій у системі оброблення даних.

Авторизація контролює доступ легальних користувачів до ресурсів системи після успішного проходження ними автентифікації. Найчастіше процедури автентифікації й авторизації поєднують. За допомогою авторизації встановлюються й реалізуються права доступу до ресурсів.

Джерела

  • ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення. Київ : Держстандарт України, 1995. 36 с.

Література

  1. Бондаренко С. В. Авторське право і суміжні права. Київ : Ін-т інтелектуальної власності і права, 2004. 260 с.
  2. Розколупа Н. Електронна доставка документів і авторське право // Бібліотечна планета. 2005. № 4. С. 19-21.
  3. Електронне урядування та електронна демократія у 15 ч. / за заг. ред.

А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака / Ч. 13. Хошаба О. М. Захист інформації в системах електронного урядування. Київ: ФОП Москаленко О. М., 2017. 72 с.

Автор ВУЕ