Інформаційні технології


сукупність методів, процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний процес, що забезпечує добирання, зберігання, накопичування, оброблення, пошук, виведення, копіювання, передавання та розповсюджування інформації