Автооператор

Автооператор консольний

Автоопера́тор (від авто... і оператор) — у багатоопераційному верстаті — пристрій для автоматичної зміни інструмента.

Автооператор здійснює захоплення інструмента, який виконав операцію, витягує його зі шпинделя й ставить на його місце інший інструмент. Контролювання положення кожного інструмента в шпинделі здійснюється автоматично.

Використання автооператора сприяє підвищенню продуктивності праці внаслідок скорочення допоміжного часу, поліпшення організації праці, підвищення точності оброблення деталі шляхом скорочення числа перебазувань і високого ступеня автоматизації, що дає змогу здійснювати швидке переналагодження обладнання на виготовлення іншої деталі.

У гідроенергетиці автооператор гідроелектричної станції (ГЕС) — система автоматичних пристроїв, що забезпечує надавання команди на запускання та зупинення агрегатів ГЕС за зміни режиму їхньої роботи внаслідок зміни напору води, витрат чи навантаження електроенергетичної системи, до складу якої входить гідроелектростанція. За формою подання інформації автооператори ГЕС поділяють на аналогові та цифрові.

До автооператора ГЕС аналогового типу входять: командний або керувальний блок, блок вибирання черговості пуску (зупинки) агрегатів, блок напору, а також давачі потужності й водотоку. Черговість запускання агрегатів вибирає оператор.

Автооператором ГЕС цифрового типу керує комп’ютер. Характеристики агрегатів задаються програмою й зберігаються в пам’яті комп’ютера, що забезпечує оперативне керування ГЕС. Цифрові автооператори забезпечують автоматичне керування режимами потужних багатоагрегатних ГЕС і в поєднанні з керувальними машинами центральних диспетчерських пунктів енергосистем сприяють розв’язуванню загальносистемних завдань.

Література

  1. Васильев Ю. С., Саморуков И. С., Хлебников С. Н. Основное энергетическое оборудование гидроэлектростанций. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГПУ, 2002. 133 с.
  2. Харченко А. О. Верстати з ЧПУ та обладнання гнучких виробничих систем: Навчальний посібник для студентів вузів. Київ : ВД «Професіонал», 2004. 304 с.
  3. Ловыгин А. А., Теверовский Л. В. Современный станок с ЧПУ и CAD/CAМ система ДМК. Москва : Пресс, 2012. 280 с.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ