Автоморфізм у математиці

Автоморфі́зм у матема́тиці (від авто... і морфізм) — одне з основних понять у сучасній математичній науці.

Див. також

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ