Ізоморфізм

1) загальнонаукове поняття, що характеризує тотожність структур порівнюваних об'єктів; 2) в математиці – одне зі взаємно однозначних відображень множин; 3) у лінгвістиці – невипадкова подібність, паралелізм у будові якісно відмінних одиниць мови

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ