Автоматизована бібліотечна інформаційна система

Автоматизо́вана бібліоте́чна інформаці́йна систе́ма (АБІС) — електронна система управління інформаційними ресурсами бібліотек.

АБІС використовуються для каталогізації фондів, замовлення книг та інших одиниць зберігання користувачами, організації міжбібліотечного обміну, придбання нових книг, контролю за збереженням фондів тощо.

У більшості великих бібліотек світу автоматизована бібліотечні інформаційні системи повністю або частково замінили традиційні карткові каталоги. Управління автоматизованими бібліотечними інформаційними системами і користування ними здійснюється через інтернет-браузери персональних комп’ютерів і, як правило, не потребує додаткових технічних пристроїв.

АБІС почали розроблятися у 1970–1980-х і набули значного поширення у 1990-х.

В Україні АБІС широко впроваджуються з початку 2000-х. Найпоширенішими автоматизованими бібліотечними інформаційними системами в Україні є системи ALEPH (Ізраїль), UNILIB (Україна), ИРБИС (РФ), Liber Media (РФ), MARC-SQL (РФ). Як правило, ці системи використовуються університетськими й універсальними науковими бібліотеками. Деякі бібліотеки водночас із пошуком і замовленням літератури основного фонду через АБІС пропонують читачам пошук у традиційних карткових каталогах в окремих відділах (відділи рідкісної книги, відділи рукописів тощо).

Багато бібліотек використовують лише частину технічних можливостей автоматизованої бібліотечної інформаційної системи (зокрема, перегляд бібліотечного каталогу на сайті установи), але не надають можливості дистанційного замовлення літератури читачем.

АБІС деяких бібліотек передбачають віддалену реєстрацію нових користувачів та оформлення електронних читацьких квитків.

Література

  1. Кунанець Н. Особливості впровадження автоматизованої бібліотечної системи «ALEPH» у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». 2008. № 631.
  2. Ярошенко Т. Новітні інформаційні технології для науки та освіти: досвід роботи наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» // Культура народов Причерноморья. 2003. № 40.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Автоматизована бібліотечна інформаційна система // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Автоматизована бібліотечна інформаційна система (дата звернення: 27.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ