Автологія

Автоло́гія (від авто… і грец. λόγος — слово, вчення) — вживання слів у прямому значенні на противагу словам і висловам, ужитим у переносному значенні, властивому художнім тропам (алегорія, метафора тощо). У художній літературі (зокрема в поезії) для створення образності найчастіше використовують образотворчі можливості метафоричного, додаткового значення слова. Водночас пряме вживання слова, тобто автологія, — засіб створення художньо виразних картин дійсності. Приклади автології є в поезіях Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати», «Ой, сяду я під хатою» та ін.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ