Автозчеп

Автозачеп.jpg

Автозче́п (від авто… і зчеп) — пристрій для автоматичного зчеплення рухомого складу.

Розрізняють автозчепи жорсткі (в метрополітені) і нежорсткі (на залізничному транспорті).

Автозчеп спрацьовує при натисканні сусіднього вагона або локомотива, після чого виступна і захватна частини пристрою, що закріплені на різних вагонах (локомотивах), зчеплюються. Роз’єднують автозчепи вручну важелем розчіпного механізму.

Автозчеплення прискорює маневрові роботи, дає можливість збільшувати масу залізничних поїздів, запобігає їх обриву.

Література

  1. Гірничий енциклопедичний словник / За заг. ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2001. Т. 1. 1896 с.
  2. Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. Б. Загальний курс транспорту. Київ : Арістей, 2007. 504 с.

Автор ВУЕ

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ