Авенаріус, Ріхард Генріх Людвіг

Авенаріус Ріхард

Авена́ріус, Рі́хард Генріх Людвіг (нім. Avenarius, Rihard Heinrih Ludwig; 19.11.1843, м. Париж, Франція — 18.08.1896, м. Цюрих, Швейцарія) — філософ, один із засновників емпіріокритицизму (разом із Е. Махом), представник другої історичної форми позитивізму.

Авенаріус, Ріхард Генріх Людвіг

(Avenarius, Rihard Heinrih Ludwig)

Народження 1843
Місце народження Париж, Франція
Смерть 1896
Місце смерті Цюрих, Швейцарія
Напрями діяльності філософія
Традиція/школа емпіріокритицизм

Життєпис

Освіту здобув у Лейпцигу та Берліні. Із 1877 спільно з В. Вундтом видавав «Щоквартальник наукової філософії» («Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie»). З 1876 — приват-доцент Лейпцизького університету. З 1877 і до кінця життя викладав індуктивну філософію в Цюрихському університеті.

Мав на меті здійснити ревізію всіх існуючих учень та розробити філософію як строгу науку на кшталт природознавчих дисциплін. Таким підходом, на думку Авенаріуса, є еміпріокритицизм («критика досвіду»). Він пропонував повернутися до «природного поняття про світ». Стверджував, що існують індивіди, складники навколишнього середовища, а також актуальні стосунки між ними («закон життєвого ряду»). Відкидаючи протиставлення матеріалізму та ідеалізму, за основу пізнання приймав не мислення чи матерію, не суб’єкт чи об’єкт, а досвід. Авенаріус тлумачив цю категорію широко: людина здобуває досвід, коли сприймає предмети, образи, осмислює ідеї, судження, оцінки, думає, уявляє, мріє тощо. Авенаріус певен: немає об’єктивної реальності, яка існує поза і незалежно від свідомості — реальність існує тільки у зв’язку із суб’єктом, який її пізнає. Це дало йому змогу сформулювати вчення про «принципову координацію»: «без суб’єкта немає об’єкта і без об’єкта немає суб’єкта». Для Авенаріуса будь-яке висловлювання — досвід, а сукупність даних досвіду і найголовніше — відчуттів від них, є світом. Авенаріус пропонував критично дивитися на твердження. Критика досвіду — це очищення його від різноманітних фантазій, міфологічних уявлень, традиційних філософських категорій, таких як матерія, дух, необхідність, причинність, субстанційність тощо, оскільки вони не містяться в досвіді, а є привнесеними домішками, внаслідок чого уявлення про світ спотворюється. Щоправда, Авенаріус згодом дійшов висновку, що досягнути «абсолютно чистого» досвіду неможливо. Згідно з Авенаріусом, пізнання відбувається за принципом «економії мислення»: людина, пристосовуючись до середовища та осмислюючи оточуючі реалії, прагне досягнути максимального результату, докладаючи найменших зусиль.

Праці

  • Філософія як мислення про світ за принципом найменшої витрати сил (1876).
  • Критика чистого досвіду (в 2 т., 1888–1890).
  • Людське поняття про світ (1891).
  • Про предмет психології (1891) та ін.

Література

  1. Зотов А. Ф. Современная западная философия. 2-е изд., испр. Москва: Высш. шк., 2005. 781 с.
  2. Стелин В. С. Философия науки. Общие проблемы. Москва: Гардарики, 2006. 384 с.
  3. Матюшко Б. К. Емпіріокритицизм як філософська основа мовознавства Володимира Лесевича // Актуальні проблеми філософії та соціології. 2016. Вип. 12. С. 82-86.

Автор ВУЕ

Я. І. Купчик

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Купчик Я. І. Авенаріус, Ріхард Генріх Людвіг // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Авенаріус, Ріхард Генріх Людвіг (дата звернення: 27.11.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ