Абсурдизація

Абсурдиза́ція (від лат. аbsurdus — безглуздий, немилозвучний) — художній прийом, що полягає в доведенні ситуацій у тексті до абсурду або змалюванні безглуздих подій, явищ тощо. Метою абсурдизації зазвичай є демонстрація беззмістовності чи неприродності реалій справжнього життя. Засіб абсурдизації найчастіше застосовують у сатиричних творах. Абсурдизація як художній засіб не є тотожним аналогічним елементам у творах абсурдистського напряму.

Див. також

Абсурду література.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Абсурдизація // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Абсурдизація (дата звернення: 27.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ