Абсолютний спирт


Абсолю́тний спирт — етанол (спирт етиловий), у якому практично немає води й сторонніх домішок.

Температура кипіння абсолютного спирту — близько 78,39 °С. Його отримують зі спирту-ректифікату, масова частка води у якому близько 4,5 %. Домішки води видаляють нагріванням спирту з водовідбірними речовинами: оксидом кальцію, карбідом кальцію, безводним сульфатом міді (ІІ) тощо. Ректифікат ще зневоднюють перегонкою з бензолом, толуолом, гексаном та іншими способами. Наприклад, у промислових масштабах для абсолютування спирту використовують молекулярні сита, пори яких проникні для молекул води, а для молекул етанолу є непроникними. Застосовують також мембранний метод: підігріту до 60 °C водно-спиртову суміш пропускають під тиском близько 1 кПа крізь напівпроникну мембрану, яка затримує молекули етанолу.

Література

  1. Стабников В. Н. Перегонка и ректификация этилового спирта. Москва : Пищевая промышленность, 1969. 456 с.
  2. Манк В. В., Мельник Л. М., Стеценко Н. О. Дегідратація етилового спирту природними та синтетичними цеолітами // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". 2005. № 26. С. 73–78.
  3. Волынский Н. П. Абсолютирование этилового спирта // Журнал общей химии. 2009. Т. 79. Вып. 2. С. 336–337.

Автор ВУЕ