Абсентеїзм землевласницький

Абсентеї́зм землевла́сницький (від лат. absent (absentis) — відсутній) — форма землеволодіння, за якої власник отримує дохід у вигляді земельної ренти, при цьому сам безпосередньо не бере участі в процесі виробництва сільськогосподарської продукції. Земельні ділянки в такому випадку обробляють орендатори або здольники. Абсентеїзм землевласницький виникає в період розпаду феодалізму, з появою товарно-грошових відносин; за капіталізму набуває вагомого соціально-економічного значення. Такий розвиток пов’язаний із процесами: а) земельна власність відокремлюється від землі як засобу виробництва — і перетворюється в актив, що приносить ренту; б) капітал-власність відокремлюється від капіталу-функції — власник землі та капіталу наймає для ведення власного господарства управителя й отримує як ренту, так і прибуток.

У сучасних розвинутих країнах питома вага земель, що здаються на правах абсентеїзму, становить більшу частину орендованих земельних площ. Абсентеїзм землевласницький відіграє значну роль в країнах Латинської Америки, Азії, Африки, де він тісно пов’язаний з особливостями економічних відносин у галузі сільського господарства.

Література

  1. Аграрные реформы в развивающихся странах и странах высокоразвитого капитализма. Москва : Мысль, 1965. 279 с.
  2. Миндрин A. C., Милосердов В. В., Лютых Ю. А. и др. Налогообложение и аренда сельскохозяйственных угодий. Москва : ГУЛ лАгропресс, 2002. 274 с.
  3. Мартинюк М. П. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан та перспективи запровадження // Економіка АПК. 2017. № 3. С. 15–21.
  4. Мельник Л. Ю., Васильєв С. В., Речка К. М. Теоретичні і практичні засади ринку земель // Агросвіт. 2017. № 8. С. 3–11.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Абсентеїзм землевласницький // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Абсентеїзм землевласницький (дата звернення: 27.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ