Абелів многовид


А́белів многови́д — проектний алгебраїчний многовид, що є алгебраїчною групою (тобто закон композиції задається регулярною функцією). Назву абелевого многовида дано на честь Н. Абеля. Абелеві многовиди є добре вивченими об’єктами в алгебраїчній геометрії. Це поняття використовується в різних розділах алгебраїчної геометрії й теорії чисел.

Література

  1. Мамфорд Д. Абелевы многообразия. Москва: Мир, 1971. 299 с.
  2. Birkenhake Ch., Lange H. Complex Abelian Varieties. Springer-Verlag. Berlin, 2004.

Автор ВУЕ