АРМКО-залізо

АРМКО-залі́зо (ARMCO — скорочена назва американської фірми American Rolling Mill Corporation, із 1999 — AK Steel Holding) — залізо з незначною кількістю домішок, технічно чисте залізо.

Процес

Отримують АРМКО-залізо у мартенівських печах (див. Мартенівський цех) і кисневих конверторах (див. Конверторний цех) за подовження процесу вигоряння домішок.

Хімічний склад

Загальний уміст домішок в АРМКО-залізі становить близько 0,16 %:

не більше 0,025 % вуглецю (С);

0,035 % мангану (Мn);

0,05 % силіцію (Si);

0,015 % фосфору (Р);

0,025 % сірки (S);

0,05 % міді (Сu).

Фізичні характеристики та властивості

Густина АРМКО-заліза 7 850 кг/м3, межа текучості 120 МПа (12 кгс/мм2), межа міцності 260 МПа (26 кгс/мм2), відносні звуження 60 % і видовження 30 %, ударна в’язкість 2 МДж/м2, твердість 420 НВ.

АРМКО-залізо вирізняється високою пластичністю (піддається штампуванню й глибокому витягуванню за температури 20–25 °С), значною корозійною стійкістю, електропровідністю, великою магнітною проникністю й незначною коерцитивною силою, добре зварюється.

Застосування

АРМКО-залізо використовують у виробництві легованих сталей і сплавів, які застосовують в електронній, приладобудівній та інших галузях промисловості; для виготовлення сердечників електромагнітів та якорів електричних машин; як каталізатор хімічних процесів; для виготовлення анодних пластин залізо-нікелевих акумуляторів.

Література

  1. Хільчевський В. В. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: Навчальний посібник. Київ : Либідь, 2002. 327 с.
  2. Чернега Д.Ф. та ін. Основи металургійного виробництва металів і сплавів. Київ : Вища школа. 2006. 503 с.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: АРМКО-залізо // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/АРМКО-залізо (дата звернення: 7.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
23.11.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ