«Барбаросса» план

«Барбаро́сса» план (нім. Fall «Barbarossa») — умовна назва (від імені німецького імператора Фрідріха І Барбаросси) плану війни нацистської Німеччини проти СРСР.

Історична довідка

21.07.1940 військове командування Третього Райху отримало від А. Гітлера вказівку розпочати розробку плану воєнної кампанії проти СРСР. Усього підготовлено понад 10 оперативних проектів плану. Остаточний варіант викладено у директиві Верховного командування збройних сил Німеччини № 21, затвердженій А. Гітлером 18.12.1940.

У Директиві Головного командування сухопутних військ № 050/41, підписаній 31.01.1941 генерал-фельдмаршалом В. фон Браухічем (1881–1948; Німеччина), конкретизовано й уточнено завдання і способи дій збройних сил у війні проти СРСР.

Характеристика

В основу плану «Барбаросса» покладено ідею «бліцкригу» («блискавичної війни») — передбачалося завдати поразки СРСР у швидкоплинній кампанії ще до завершення війни з Великою Британією. Відповідно до плану основні сили Червоної армії мали бути знищені на захід від лінії річок ДніпроЗахідна Двіна, що унеможливлювало їх відхід углиб країни. Надалі намічалося захопити Київ, Донбас, Центральний промисловий район, Ленінград (тепер Санкт-Петербург), Москву.

Кінцевою метою кампанії передбачалося створення загороджувального бар’єра проти азійської Росії по лінії Астрахань — Волга — Архангельськ (так звана лінія А — А).

У плані «Барбаросса» детально викладалися завдання військ (сил), порядок узаємодії між ними, питання співпраці держав фашистського блоку, заходи щодо досягнення раптовості нападу тощо. Здійснення нападу планували на середину травня 1941, проте через продовження Балканської кампанії терміни перенесені на 22.06.1941. Напередодні вторгнення в СРСР завдання військ було уточнено.

Підсумки операції

Розробники плану «Барбаросса» недооцінили воєнно-економічний та морально-політичний потенціал СРСР, насамперед мобілізаційні можливості Червоної армії.

Ціною значних людських жертв та матеріальних втрат «Барбаросса» план був зірваний уже наприкінці 1941.

Література

  1. Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab) : in 4 bd. Frankfurt am Mein : Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen, 1965. Bd. 1. 232 p.
  2. Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба Сухопутных войск 1939–1942 гг. : в 3 т. / Пер. с нем. Москва : Воениздат, 1968–1971.
  3. Moritz E. Fall Barbarossa: Dokumente zur Vorbereitung der faschistischen Wehrmacht auf die Aggression gegen die Sowjetunion (1940/41). Berlin : Deutscher Militarverlag, 1970. 437 p.
  4. Дашичев В. И. Банкротство стратегии германского фашизма: Историческин очерки, документы и материалы : в 2 т. Москва : Наука, 1973. Т. 2. 664 с.
  5. Fugate B. Operation Barbarossa. Strategy And Tactics On The Eastern Front, 1941. Novato : CA Presidio Press, 1984. 415 p.
  6. Коваль В. С. «Барбаросса»: Истоки и история величайшего преступления империализма. 2-е изд., доп. Киев : Наукова думка, 1989. 624 с.
  7. Безыменский Л. А. Гитлер и Сталин перед схваткой. Москва : Вече, 2000. 504 с.
  8. Kühne S. Der Fall «Barbarossa»: Der deutsche überfall auf die Sowjetunion. [W. p.] : Createspace Independent Publishing, 2014. 134 p.

Автор ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: «Барбаросса» план // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/«Барбаросса» план (дата звернення: 23.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
12.04.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ