«Архів Радянської України»

«Архі́в Радя́нської Украї́ни» — історично-архівознавчий журнал, друкований орган Центральної архівної управи УСРР. Видавався в м. Харкові 1932–1933.

Створений шляхом об’єднання науково-популярного журналу «Радянський архів» (1931) та інформаційного видання «Бюлетень Центральної архівної управи УСРР», що друкувалося 1925–1931.

Усього вийшло 8 чисел «Архіву Радянської України» в 5 книгах накладом 3000–3600 примірників. Відповідальний редактор — С. Семко, відповідальний секретар — О. Данилюк. До авторського колективу видання входили: Д. Багалій, О. Багалій-Татаринова, О. Барабашов, В. Барвінський, П. Білик, А. Бондаревський, М. Бужинський, О. Оглоблин, І. Премислер, К. Шиян та інші.

Журнал «Архів Радянської України» мав постійні рубрики:

  • «Наукова публікація документів»;
  • «Сторінка історика-архівіста»;
  • «Теорія і практика архівного будівництва»;
  • «По Союзу»;
  • «Стан архівного будівництва на місцях (хроніка)»;
  • «Критика та бібліографія».

Публікації стосувалися проблем забезпечення збереженості та експертизи цінності архівних документів, історії архівної справи, питань використання архівної інформації, фізико-хімічних проблем зберігання архівних документів, їх класифікації та обліку тощо.

У змістовій структурі журналу чільне місце посідала археографічна тема. У кожному числі публікувалися добірки архівних документів (частини підготовленого або такого, що готувався, збірника документів з історії громадянської війни, фабрик і заводів тощо). Подавалися огляди архівних фондів, відгуки й рецензії на фахові видання. «Архів Радянської України» регулярно публікував найважливіші постанови й розпорядження з питань архівної справи.

Видання журналу було припинено через невідповідність до вимог марксистсько-ленінської методології.

Література

  1. Сергієнко Г. Я. Покажчик до журналу «Радянський архів» // Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління при Раді Міністрів УРСР «Архіви України». 1958. № 2 (32). С. 121–129.
  2. Матяш І. Українська архівна періодика 1920–1930-х рр.: історія, бібліографія, бібліометрія. Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 1999. 480 с.
  3. Матяш І. Часопис «Архів Радянської України» у світлі бібліометричних даних // Вісник Книжкової палати. 1999. № 4. С. 38–39.

Автор ВУЕ

І. Б. Матяш


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Матяш І. Б. «Архів Радянської України» // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/«Архів Радянської України» (дата звернення: 19.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
14.01.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ