Архівна справа

Архі́вна спра́ва — галузь суспільного життя, що охоплює теорію і практику збирання, систематизації, зберігання та використання архівних матеріалів будь-якого характеру (рукописні документи, аудіовізуальні документи на фізичних або електронних носіях, музейні предмети, які з тих або інших причин опинилися у складі архівних фондів, друковані видання тощо).

Наукова дисципліна, що досліджує питання архівної справи, — архівознавство — належить до спеціальних історичних дисциплін. Фахівці з архівної справи (архівісти) у спеціально створених архівних установах (див. Архів) або в архівних відділах інших установ, підприємств і організацій забезпечують опис, облік і збереження документів, призначених для тривалого збереження, виокремлюють справи, що мають історичну, культурну цінність, забезпечують умови для використання архівних матеріалів у читальних залах архівних установ або у формі надання архівних довідок. Окрім того, вони виготовляють копії (див. Копія архівна) особливо цінних або пошкоджених документів (фотокопії, мікрофільми, мікрофіші, електронні копії). Останні використовуються як фонд страховий на випадок природних чи техногенних катаклізмів або видаються користувачам замість оригіналів, що перебувають у незадовільному стані.

Правовою базою архівної справи в Україні є Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» від 24.12.1993 (набув чинності 1994).

Джерела

  • Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 15. Ст. 86. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12.

Література

  1. Абросимова С. В., Бездрапко В. В., Болдирєв В. В. та ін. Нариси історії архівної справи в Україні. Київ : Видавничий дім «КМ Академія», 2002. 610 с.
  2. Кисельова Л. Визначення європейських стандартів у сфері архівної справи і діловодства // Державне управління та місцеве самоврядування. 2012. Вип. 4 (15). С. 142–150.
  3. Довжук І. В. Нормативно-правові засади регулювання архівної справи в Україні доби незалежності // Соціум. Документ. Комунікація. Серія: Історичні науки. 2017. Вип. 3. С. 13–25.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Архівна справа // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Архівна справа (дата звернення: 1.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
14.01.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ