Чорноземи


ґрунти, що утворюються під лучно-степовою і степовою рослинністю