Циста


неактивна (спляча) форма мікроорганізму, зокрема деяких бактерій та найпростіших