ЦЕРН

Європейський центр ядерних досліджень, науково-дослідний інститут в області фізики елементарних часток, м. Женева, Швейцарія

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ