Хімічний зв`язок

сполучення між атомами, що характеризується істотним і сталим перерозподілом електронної густини між ними, наслідком чого є рівноважна відстань між ними та мінімум потенціальної енергії системи

Покликання на статтю