Філософія права

царина філософії, яка осмислює філософські (світоглядні, аксіологічні, антропологічні, гносеологічні тощо) засади права як регулятора суспільних відносин, специфіку правового мислення та правової свідомості


Оприлюднено

Статус гасла: Стаття потребує автораПишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ