Філософія комунікативна


напрям у сучасній західній філософії, в якому основним предметом і методом дослідження постає повсякденне мовленнєве спілкування між людьми