Філософія життя

напрям західноєвропейської філософії кін. 19 – поч.20 ст., опозиційний щодо класичного ідеалу раціональної філософії; помістив у центр філософської проблематики поняття життя як феномена, недоступного для раціонального осягнення


Оприлюднено

Статус гасла: Стаття потребує автораПишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ