Філософія всеєдності

напрям релігійної філософії в Росії кін. 19 – поч. 20 ст., для якого характерна т. з. «софіологічна орієнтація» богословської та філософської думки; єдність Бога, Космосу і людини розглядає як універсальну, осмислює можливість перевтілення Софії в Церкву, перетворення людства на Боголюдство і тим самим довершення історичного процесу; представники: В. Соловйов, П. Флоренський та ін.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ